Hopp til innholdet

Sted

Halden

Årstall

2023

Oppdragsgiver

Halden kommunale pensjonskasse

Samarbeidspartner

Østfoldmuseene, Negota v/ Jo Ese, Planteknikk, Rambøll, Bright Elektro, Haga & Hågensen

Kontaktperson

Patrik Bergman

Areal

1350 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

Kultur og idrett, Transformasjon og vern

Arkitektkontor

SG&CO

Siden 1860 har bygningen huset folkeskole, folkebibliotek og kontorer for kommunens tekniske gren. Utviklingen av prosjektet sammen med byggherre og brukere har bestått i en involverende planlegging i samarbeid med sosiolog Jo Ese. Workshops med ansatte i museet og interessenter som lag, foreninger, og næringsaktører har vært et viktig verktøy i utviklingen. En kvalitativ studie med dybdeintervju med et utvalg av Haldens befolkning ble benyttet i prosjektutviklingen. Både av hensyn til tilstrekkelige arealer, men ikke minst for å oppnå en bygning som er mer inviterende i sitt møte med besøkende, kom det relativt tidlig i prosessen ønsker om et tilbygg mot parken. Tilbygget skulle være så transparent som mulig for å møte besøkende på en god måte.

Vi har jobbet med å utvikle et tilbygg som ivaretar brukerens behov og ønsker, og balansere dette mot hensynet til den historiske bygningen. Bygget er også transformert innvendig. Fayegården ligger et av Riksantikvarens byområder med nasjonalt interesse. Tilbygget er derfor lavmælt utformet, selv om det er utført med mye glass. Den buede formen henter sin inspirasjon fra trepaviljongen i parken, og glass-slissen i taket mellom nytt og gammel forsterker transparensen og gjør den gamle ytterveggen synlig belyst av dagslys, innenfor det nye tilbygget. Den buede formen på fasaden bidrar også til mindre refleksjon fra glassfasaden.

Fotograf: Carlos Rollán

Har du en ide du vil diskutere eller et prosjekt du trenger hjelp med?

Ta kontakt med et av våre kontor for en hyggelig prat.

Kontakt oss