Hopp til innholdet

VIER arkitekter har et sterkt fokus på bærekraft og har som mål å bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom god arkitektur og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å skape bygninger og rom som ikke bare transformerer og inspirerer, men som også forbedrer miljøene vi lever i. Gjennom innovative løsninger og ansvarlig praksis arbeider vi for å minimere vår miljøpåvirkning og fremme en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Vern, Transformasjon og rehabilitering

Vi tror på betydningen av å ta vare på våre eksisterende bygg og å utnytte ressursene som ligger i vårt bygde miljø. Gjennom transformasjon, vern og rehabilitering av eksisterende strukturer, reduserer vi behovet for nybygg og unødvendig forbruk av materialer. Dette ikke bare minimerer vårt karbonavtrykk, men bidrar også til å bevare kulturarven og skape mer bærekraftige lokalsamfunn. Vier

Miljøsertifisering og systemer

Alle kontorene i VIER har omfattende kompetanse fra planlegging til gjennomføring av miljøsertifisering og bruk av systemer for bærekraft og utslippsreduksjon. Vi har bred kompetanse på systematisk miljøarbeid knyttet til ulike typer bygg og miljøsertifiseringssystemer som BREEAM-NOR, lavenergihus, plusshus, nZEB og svanemerket. VIER jobber målrettet med bærekraftige prosjekter og miljøsertifisering for å fremme miljøvennlig bygging.