Hopp til innholdet

Sted

Oslo

Årstall

2023

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF
Veidekke AS

Samarbeidspartner

SPINN arkitekter as (ARK)
Østengen & Bergo AS (LARK)

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

Nybygg 10.465 + Rehabilitering 3.560 m2

Faser/status

Forprosjekt
Beskrivelse
Detaljprosjekt
Oppfølging
Ferdigstilt

Tjenester

ARK

Arkitektkontor

KONTUR arkitekter

Voldsløkka skole og kulturstasjon er et kombinert skole-, kultur- og nærmiljøanlegg. Prosjektet omfatter et nybygg på 10 465 m2 med plusshusstandard og totalrehabilitering av det verneverdige Heidenreichbygget fra 1919 på 3 560 m2. Skolegården knytter byggene sammen med tilrettelagte aktiviteter for ungdommer ved skolen og barn i nærmiljøet, i kombinasjon med en unik overvannsstrategi.

Skolen er en åtteparallells (U8) ungdomsskole med seks ekstra klasser for språkopplæring. Total kapasitet ved skolen er 810 elever og 75 ansatte. Kulturstasjonen i Heidenreichbygget, har en kapasitet for opp mot 2 000 kulturskoleelever innen dans, musikk, e-sport, teater og formgivende fag. Fasilitetene inkluderer en stor dansesal og blackbox samt sambruksarealer for kunst og håndverk. Voldsløkka scene, det svevende volumet over biblioteket mot Uelands gate, er en kultursal med kapasitet for 500 personer.

Skolebygget er plassert langs Uelands gate som en beskyttende barriere mellom motorisert ferdsel og barns lek. Åpne glassfasader på bakkeplan med integrerte sittebenker inviterer til opphold. Skolebyggets trekonstruksjon eksponeres her som en rekke med tresøyler. Fasaden over bakkeplan består av solcellepaneler på skrå, som går fra grønt til svart og gjenspeiler trerekken langs Uelands gate og Nic Waals Institutt på andre siden av gaten. Kultursalen er utformet med gule og brune sjatteringer, farger hentet fra Heidenreichbygget.

Skolegårdens utforming og dens unike løsning for overvannshåndtering tilfører skolegården karakter, kvalitet og romlig variasjon. Ved å legge til rette for viktige ganglinjer i og gjennom skolegården knytter skolen seg til den omkringliggende Voldsløkkaparken. Mellom ganglinjene er det etablert «aktivitetsøyer» omgitt av «kanaler», som gir plass til overvann, vegetasjon, aktivitet og opphold. Overvannet samles i kanalene og siver ned gjennom vegetasjonen til pukkmagasin som strekker seg inn under aktivitetsøyene. Byggenes farger tas igjen i utvendige dekker og utstyr, og skaper et helhetlig anlegg med tydelig karakter og identitet.

Voldsløkka skole er et plusshus iht. Futurebuilt 2014 definisjonen. Skolebygget er realisert med solcellepaneler på fasader og tak, miljøvennlige materialer, samt grønn skolegård med lokal og åpen overvannshåndtering, og grønne arealer med biologisk mangfold og beplantning. Prosjektet er en del av EUs ARV-forskningsprosjekt, sponset av EU og initiert av SINTEF for klimanøytrale og energipositive bygg.

Solcellefasaden

Solcellefasaden med fargede glasspaneler

Massivtre

Har du en ide du vil diskutere eller et prosjekt du trenger hjelp med?

Ta kontakt med et av våre kontor for en hyggelig prat.

Kontakt oss