Hopp til innholdet

Sted

Oslo

Årstall

2017 - 2019

Oppdragsgiver

Oslobygg KF

Samarbeidspartner

SPINN arkitekter as

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

2500 m2

Faser/status

Forprosjekt
Anbudsdokumenter
Detaljprosjekt
Byggeoppfølging
Ferdigstillt

Tjenester

ARK, SØK, Brukermedvirkning tidligfase

Arkitektkontor

KONTUR arkitekter

Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede er en grunnskole med hovedfokus på døve og tunghørte elever fra 1.-10. klasse samt elever med multifunksjonshemming. Vetland skole er samlokalisert med Oppsal skole (1-10). Skolene opererer sammen i en tvillingskolemodell, hvor man deler fysisk skoleanlegg og bygninger samtidig som skolene har full selvstendighet, men opererer med samordning og samarbeid seg imellom. Bygningsmassen er lokalisert i Vetlandsveien 79 på Oppsal.

Nybygg tilhørende Vetland skole tilrettelagt for 1-13 undervisning for 12 døvblindfødte elever og 8 elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Bygget medfører tilrettelegging for 24 nye heltidsstillinger / arbeidsplasser og reetablering av 3 eksisterende arbeidsplasser fra bygg K, som rives. Prosjektet består av en ny frittstående bygning plassert i nordre del av dagens parkeringsplass og i mellomrommet mellom administrasjonsbygget (Bygg A) og Gym-Svømmehallen (Bygg I/J). Bygget vil ha fasade mot det indre gårdsrommet på skolen og inngår som en fullintegrert del av tvillingskolens (Vetland og Oppsal) bygningsmasse. I forbindelse med prosjektet ble tidligere driftsbygning (bygg K) revet. Bygget er tilrettelagt med passivhusstandard.

Bygget og utomhusområder direkte tilknyttet elevene vil være fullt ut universelt utformet. Det er i tillegg planlagt en god del ekstra tilrettelegging med tanke på brukergruppens særskilte behov.

Har du en ide du vil diskutere eller et prosjekt du trenger hjelp med?

Ta kontakt med et av våre kontor for en hyggelig prat.

Kontakt oss